28. seja Skupščine ZMOS

V sredo, 17. 6. 2020, se je v Novem mestu na 28. redni seji sestala Skupščina Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS). Glavni temi sta bili izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in posledice epidemije COVID-19.

Skupščina, ki jo sestavljajo župani in županja enajstih mestnih občin, je potrdila letno poročilo združenja za leto 2019 in program dela za leto 2020 ter sestavo strokovnih odborov združenja.

Župani so se seznanili s poročilom o stanju izvajanja mehanizma CTN, ki zagotavlja evropska in nacionalna sredstva za izvajanje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin in v katerem je naloga ZMOS izbor projektov, ki bodo sofinancirani. Od 139 milijonov evrov, ki so na voljo, imajo mestne občine že potrjenih 54 projektov, ki bodo prejeli 98 milijonov evrov (71 % vseh sredstev). Skupna investicijska vrednost teh projektov presega 172 milijonov evrov. Skupščina je v začetku leta izbrala projekte v vrednosti sofinanciranja preko 39 milijonov evrov (28 % vseh sredstev). Ti projekti bodo formalno potrjeni v naslednjih mesecih. Manjši ostanki sredstev bodo razpisani v novih povabilih, ki jih bo ZMOS po potrebi objavil naslednje leto.

Skupščina si je bila enotna, da je izvajanje mehanizma CTN uspešno. Zato so župani ponovili stališče, da je nujno ta mehanizem za urbani razvoj mestnih občin ohraniti v enaki obliki tudi v novi finančni perspektivi.

V zvezi s posledicami epidemije so župani izrazili solidarnost z Mestno občino Nova Gorica, ki je verjetno ena izmed finančno najbolj prizadetih v Sloveniji. Mestne občine si bodo prizadevale za podporo lokalnemu turizmu, izpostavljena pa je bila tudi potreba po tem, da se občinam zaradi izpadov dohodkov proračunov omogoči likvidnostno zadolževanje preko proračunskih let.

Na tej povezavi oziroma spodaj si lahko ogledate še kratek prispevek o seji in izjavo predsednika ZMOS mag. Gregorja Macedonija, vsebino je pripravila televizija Vaš kanal.

Fotografije: Mestna občina Novo mesto