29. seja Skupščine ZMOS z ministrom za javno upravo

V petek, 18. 10. 2020, se je v ljubljanski mestni hiši na 29. redni seji sestala Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). Na seji je sodeloval tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Skupščina je razpravljala o COVID ukrepih in se seznanila s stanjem izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Na seji, ki je potekala ob upoštevanju priporočil za omejitev širjenja koronavirusa, so se župani seznanili s potekom izvajanja mehanizma CTN, s katerim mestne občine uresničujejo projekte trajnostnega urbanega razvoja. Ob koncu leta 2020 je vladna služba za razvoj in kohezijo potrdila 54 projektov, v skupni investicijski vrednosti 176 milijonov evrov, od tega je predvideno sofinanciranje iz mehanizma CTN v vrednosti 98 milijonov evrov. V fazi potrjevanja je še 29 projektov, ki bodo predvidoma prejeli preko 38 milijonov evropskih in državnih sredstev. Predviden ostanek sredstev od skupno 139 milijonov, ki bo razpisan v letu 2021, je 3,7 milijona evrov oziroma zgolj slabe 3 %. Mehanizem CTN se po oceni županov izvaja dobro, zato se enotno zavzemajo za njegovo nemoteno nadaljevanje tudi v naslednji finančni perspektivi.

Župani so v razpravi izmenjali stališča glede izvajanja ukrepov proti epidemiji. Ponovno apelirajo na občane, da spoštujejo omejitve in priporočila, še posebno v prihajajočem prazničnem času. Javni potniški promet v mestnih občinah bo, tako kot pred njegovo prepovedjo, obratoval po poletnem urniku.

ZMOS je na Vlado posredoval tudi številne predloge za ukrepe v okviru sprejemanja PKP 7, kjer župani računajo na razumevanje in upoštevanje potreb lokalnega nivoja. Župani med drugim predlagajo, da se uveljavi izjema prepovedi gibanja med občinami in regijami, ko gre za dostop do smučišč, saj bo le tako dosežen namen njihovega odprtja.

Pri razpravi o aktualni zakonodaji so župani sprejeli stališče, da je potrebno pri spremembah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, urediti prenos pristojnosti urejanja taksi prevozov na občine v obliki lokalne gospodarske javne službe. S tem bi lahko občine predpisovale minimalne standarde videza in opreme vozil, število dovoljenj in druge pogoje, kar bi pomenilo kakovostnejšo in bolj poenoteno izvajanje storitev za občane. Skupščina predlaga še, da država financira brezplačne letne vozovnice za upokojence tudi v mestnem linijskem prometu, kot to velja v medkrajevnem.

Na seji sta sodelovala tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in državna sekretarka Urška Ban. Predsednik ZMOS, mag. Gregor Macedoni, se je ministru posebej zahvalil za tvorno sodelovanje, ki je prineslo konkretne rezultate – od višje povprečnine do nedavne potrditve Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki prinaša številne pozitivne spremembe za občine. Dialog med ministrstvom in občinami se je v zadnjih letih okrepil in izboljšal, čemur je pripomogla tudi ustanovitev delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister in v kateri sodelujejo predsedniki združenj občin. Razprava županov in ministra je potekala o digitalizaciji občin, plačnem sistemu, zastopanosti županov v nadzornih svetih javnih podjetij in o uporabi poročnih dvoran v občinski lasti.

Fotografije: Nik Rovan/MOL