5. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

14. 6. 2021 je v prostorih Mestne občine Ljubljana potekala 5. redna seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in v kateri sodelujejo predstavniki združenj občin. Na seji so s strani Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) sodelovali predsednik Matjaž Rakovec, župan Gregor Macedoni in vodja strokovne službe Miloš Senčur.

Saša Jazbec, državna sekretarka na MJU, je predstavila poročilo o delovanju skupnih občinskih uprav (SOU). Po spremembi pogojev za sofinanciranje delovanja SOU se je njihovo število nekoliko zmanjšalo, povečalo pa se je število SOU, ki vključujejo pet, šest ali osem občin. Predstavljena je bila napoved, da bodo med naloge SOU v bodoče vključene tudi naloge zagotavljanja skupnih služb za informatiko (IT).

Minister je prisotne seznanil tudi s pripravo novele Zakona o financiranju občin, ki bo vključevala manjše popravke in spremembo določbe, ki zagotavlja dodatna sredstva za občine z romskimi naselji.

Vlada bo v kratkem obravnavala tudi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in ga vložila v Državni zbor. Predlog zakona predvideva znižanje stroškov občin, in sicer zaradi ločenosti zdravstvenega in socialnega dela izvajanja dolgotrajne oskrbe od dela, ki zagotavlja namestitve. Občine naj bi tako plačevale nižje oskrbnine za upravičence, za katere je zavezanec za plačilo občina. Napovedano je bilo tudi, da bo državni proračun prevzel sofinanciranje izvajanja pomoči na domu. Sprejetje zakona je pomembno tudi z vidika izvajanja načrta za okrevanje in odpornost, ki bo v prihodnjih letih sofinanciral nekatere ukrepe na tem področju.

ZMOS je pred časom na delovno skupino naslovil obširni nabor predlogov za normativne spremembe (od socialne do stanovanjske zakonodaje, sestave svetov javnih zavodov, financiranja zasebnih vrtcev, članstva županov v organih nadzora za osebe javnega prava, katerih ustanoviteljice so občine itd.). MJU trenutno zbira pisne odzive drugih ministrstev, ki se bodo opredelila do podanih predlogov.

Na sestanku so bila na kratko izpostavljena še nekatera druga vprašanja.