CTN – Evropska sredstva za urabno revitalizacijo in šolsko infrastrukturo v Kranju

V okviru izvajanja mehanizma CTN je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dne 8. 6. 2021 odobrila projekt Mestne občine Kranj “Prizidek telovadnice OŠ Staneta Žagarja – Kranj”.

Vrednost investicije znaša 2,8 milijona evrov, prispevek iz mehanizma CTN oziroma iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije bo znašal 1,4 milijona evrov. V okviru projekta bo Mestna občina Kranj zgradila skoraj nič energijski prizidek s šolsko telovadnico in šestimi učilnicami ter zunanje igrišče ob Osnovni šoli Staneta Žagarja – Kranj na območju stanovanjske soseske Planina.

Z naložbo bo občina zmanjšala tveganje degradacije na nerevitaliziranih urbanih površinah, hkrati pa bo izenačila pogoje bivanja in priložnosti mladih v stanovanjski soseski. S tem se uresničuje Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

Začetek del se predvideva že v letošnjem letu, novi prostori bodo predani v namen predvidoma septembra 2022.