Kettejev drevored

CTN – Odločitev o podpori za Kettejev drevored in Gradišče Marof v Novem mestu

SVRK je prejšnji teden (31. 5. 2021) izdal odločitev o podpori za projekt CTN Mestne občine Novo mesto (MONM) “Tematska pot gradišče Marof in Kettejev drevored”.

Projekt v vrednosti približno 490.000 EUR bo iz mehanizma CTN prejel 370.000 EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije.

Prenova Kettejeva drevoreda obsega rekonstrukcijo ceste, ureditev javne razsvetljave in počivališč, zamenjavo obstoječih klopi, izvedbo potrebnih infrastrukturnih priključkov in prestavitev dela obstoječe infrastrukture ter prezentacijo robov vozišča nekdanje mestne vpadnice.

Del projekta bo prav tako menjava posameznih nevarnih in odmirajočih dreves. Pregled Kettejevega drevoreda je pokazal sedemnajst starejših dreves, ki so za sprehajalce nevarna in bodo med obnovo zamenjana z novimi sadikami, pri preostalih drevesih pa bo opravljena primerna nega. Dodatno bo zaradi vidika nevarnosti vnosa bolezni v drevored, poškodb in slabe rasti na bršljinski strani drevoreda zamenjanih še osem mlajših dreves, dodanih pa bo še deset novih.

Projekt poleg prepotrebne prenove enega najbolj obiskanih mestnih sprehajališč obsega tudi ureditev arheološke tematske poti z otroškimi igriščem in prezentacijo prereza obrambnega nasipa gradišča. Dela naj bi se predvidoma zaključila poleti prihodnje leto.

S projektom se uresničuje trajnostna urbana strategija MONM, revitaliziranih bo preko 5.000 m2 degradiranega urbanega območja.