CTN – objavljeni dve povabili za financiranje projektov trajnostne mobilnost

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je danes, 1. 6. 2021, objavilo novi povabili za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti mestnih občin v okviru izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

 Mehanizem CTN, ki zagotavlja 139 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev za trajnostni urbani razvoj mestnih občin, se uspešno izvaja od leta 2017. ZMOS opravlja naloge posredniškega organa za izbor projektov, kar vključuje objavo povabil za sofinanciranje projektov in potrditev seznama izbranih projektov. Postopek z uspešnimi vlogami se nato nadaljujejo na pristojnih ministrstvih. Sodelovanje ZMOS pri izvajanju CTN je bilo prepoznano kot primer dobre prakse tudi na evropski ravni, saj je izkušnja slovenskih mestnih občin vključena v Priročnik za strategije trajnostnega urbanega razvoja, ki ga je leta 2020 pripravila Evropska komisija.

Do sedaj je bilo v okviru mehanizma potrjenih že 61 projektov mestnih občin v skupni investicijski vrednosti preko 190 milijonov evrov in vrednosti sofinanciranja 108 milijonov evrov (77 % vseh sredstev). Seznam potrjenih projektov je dostopen na spletni strani ZMOS. V obravnavi je še približno 20 vlog za projekte v vrednosti sofinanciranja približno 28 milijonov evrov (20 %).

V danes objavljenih povabilih so tako razpisani ostanki sredstev, ki se namenijo projektom trajnostne mobilnosti. V povabilu k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (št. 303-3/2021) je razpisanih 1,1 milijona evrov, stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80 %. Povabilo iz sredstev Kohezijskega sklada (št. 303-4/2021) vključuje 2 milijona evrov, stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.

Projekti morajo biti skladni s trajnostnimi urbanimi strategijami in celostnimi prometnimi strategijami mestnih občin ter cilji in pravili evropske kohezijske politike, vključujejo pa lahko različne ukrepe trajnostne mobilnosti:

  • vzpostavitev P+R sistemov,
  • razvoj kolesarske infrastrukture,
  • razvoj infrastrukture za pešce,
  • razvoj infrastrukture za javni potniški promet,
  • ukrepe za upravljanje mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij.

Dokumentacija obeh povabil je objavljena na spletni strani ZMOS. Mestne občine lahko vloge oddajo izključno v elektronski obliki na ZMOS do 1. 7. 2021.