Izvedeno izobraževanje v sodelovanju s KPK na temo nasprotij interesov

26. 5. 2021 je ZMOS v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) izvedel izobraževanje za zaposlene na mestnih občinah na temo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s poudarkom na institutu nasprotja interesov.

Predavanje na daljavo je izvedla Vodja Službe za nadzor na KPK Katja Mihelič Sušnik, udeležilo pa se ga je približno 100 zaposlenhi iz mestnih občin. Predavateljica je podrobno predstavila institut nasprotja interesov, kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pojasnila subsidiarno uporabo tega zakona za del zaposlenih v občinah ter na podlagi konkretnih primerov predstavila, kako so uradne osebe dolžne ravnati, ko se znajdejo v okoliščinah nasprotja interesov. Ob koncu predavanja je sledila razprava z odgovori na vprašanja udeležencev.

4. 6. 2021 bo potekalo naslednje izobraževanje v sodelovanju s KPK, ki bo osredotočeno na ureditev glede omejitev poslovanja.

Slika: posnetek zaslona, KPK; Naslovna fotografija: Ivana Divišová, Pixabay