CTN – Evropska sredstva za kolesarske povezave v Murski Soboti

SVRK je 25. 5. 2021 izdal odločitev o podpori za projekt Mestne občine Murska Sobota “Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza”, ki bo iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prejel preko 700.000 evrov, medtem ko je vrednost celotne investicije 1,3 milijona evrov.

Prispevek iz mehanizma CTN zagotavljata Kohezijski sklad (601.036,70 EUR) in proračun Republike Slovenije (106.065,30 EUR), Mestna občina Murska Sobota bo iz lastnih sredstev zagotovila 629.177,80 evrov.

Projekt vključuje ureditev obojestranske kolesarske povezave in pločnikov, potrebne komunalne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije), javne razsvetljave in zelenih površin in drevoreda, parkirišč ter obnovo cestišča na dveh odsekih v mestu Murska Sobota, in sicer na Kroški ulici in Ulici arhitekta Novaka. Z izvedbo projekta bo mestna občina na teh odsekih pridobila kakovostne in udobne kolesarske površine in površine za pešce, hkrati bo obnovljeno cestišče in ostala dotrajana infrastruktura za boljšo oskrbo in varnejši promet.

Nova kolesarska infrastruktura in površine za pešce v dolžini 2,3 km v eno smer (oziroma 4,6 km obojestransko) bodo vključene v javno mrežo urejenih kolesarskih povezav in pločnikov v mestu Murska Sobota, kar bo prispevalo k izboljšanju infrastrukture za večjo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti za vsakodnevne opravke prebivalcev in obiskovalcev mesta in okolice.

Projekt se izvaja v obdobju 2018—2022, dela na prvem odseku, tj. Koroški ulici, so se pričela septembra 2020.