Veliko število vlog na razpis za pametna mesta in skupnosti

Ministrstvo za javno upravo je objavilo podatek, da na javnem razpisu za pametna mesta in skupnosti, ki je bil objavljen 12. 2. 2021, sodeluje kar 159 občin (75 % vseh občin) v okviru 14 konzorcijev oziroma 14 vlog.

Skupna vrednost sofinanciranja vseh prejetih vlog je 14 milijonov evrov, kar presega razpisano vrednost 8 milijonov evrov. Med temami, ki jih konzorciji občin naslavljajo, je najpogostejša skrb za okolje ter mobilnost.

v tabeli je prikazano število vlog glede na področja:  Skrb za okolje; Mobilnost, logistika in transport; Kultura, šport in turizem; Zdravo in aktivno življenje; Upravljanje z viri in infrastrukturo in Varnost in zaščita

Na razpisu sodelujejo tudi skoraj vse mestne občine, ki bodo z uvajanjem novih digitalnih rešitev ali nadgradnjo obstoječih prispevale k izboljševanju javnih storitev in kakovosti življenja občanov.

Povzeto po MJU.