Brezplačna delavnica Participativni procesi za politike revitalizacije mestnega jedra

ZMOS organizira brezplačno delavnico na temo praticipativnih procesov za politike revitalizacije mestnih jeder.

 

Dogodek bo izveden v okviru projekta “Active Cities for EU”, ki je sofinanciran iz Programa EU za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Partnerji projekta:

Poleg ZMOS v konzorciju sodelujejo Občina Kallithea iz Grčije kot vodilni partner, Madžarsko nacionalno združenje lokalnih oblasti (TOOSZ), Nacionalna zveza okrožnih svetov Romunije in Občina Xativa iz Španije.

Cilj projekta:

Spodbujanje vključevanja javnosti v odločanje na lokalni ravni in prenos dobrih praks med partnerji. V okviru projekta je potrebno organizirati  dogodke v vseh partnerskih državah, pripravljen bo priročnik dobrih praks na tem področju in izvedena usposabljanja za občinske uslužbence.

Do sedaj so bili organizirani dogodki pri partnerjih iz Grčije, Španije, Madžarske in Romunije, sledijo pa še en v Grčiji ter dva dogodka tudi v Sloveniji. V Sloveniji (Ljubljana) bo decembra 2023 izvedena delavnica na temo vključevanja javnosti, junija 2024 (Koper) pa bo organiziran zaključni dogodek projekta.

Naslednja aktivnost projekta je v organizaciji ZMOS. V ta namen za člane ZMOS organiziramo delavnico Participativni procesi za politike revitalizacije mestnega jedra.

 

Tema: Participativni procesi za politike revitalizacije mestnega jedra

Kdaj: četrtek, 7. 12. 2023

Kje: v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, 1000 Ljubljana