CTN – Evropska sredstva za mestno kolesarsko omrežje v Velenju

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »CTN Mestno kolesarsko omrežje – zahod« Mestne občine Velenje. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta je 2,6 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval nekaj manj kot 1,4 milijona evrov.

Namen naložbe je vzpostavitev oz. ureditev Mestnega kolesarskega omrežja – zahod v Mestni občini Velenje in s tem povezava obstoječih ter novih odsekov kolesarskih povezav v zvezen sistem povezav. Na ta način se bo spodbudila uporaba koles kot alternativne oblike prevoza za potrebe dnevnih migracij.

V okviru projekta bo zgrajenih in prometno urejenih 7 kolesarskih povezav v omrežje (zahodni del mesta), kjer bosta zgrajeni tudi dve brvi in nov podhod pod železniško progo. Zgrajena bodo tudi 3 pokrita in 1 nepokrito parkirišče za kolesa s stojali za kolesa in nova Bicy postaja.

Cilj projekta je vzpostaviti neprekinjeno mestno kolesarsko omrežje, ki bo pomenilo učinkovito spremljanje, izvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti na ravni lokalne skupnosti in navezave na regijsko omrežje. To bo vplivalo na povišanje kakovosti zraka, zmanjšanje mobilnostne revščine, povečanje pozitivnih učinkov na zdravje in promocijo zdravega življenjskega sloga ter razvoj ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

V okviru izvajanja mehanizma CTN je bilo tako potrjenih že 38 projektov mestnih občin, ki bodo skupaj prejeli 79,7 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in sredstev proračuna Republike Slovenije. Pregled potrjenih projektov je dostopen tukaj.