CTN – podaljšanje rokov za oddajo vlog v 2. fazo

Upravičence v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb (CTN) opozarjamo na podaljšanje roka za oddajo popolnih vlog v t. i. 2. fazo postopka neposredne potrditve operacij. Skladno s 6. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) vsi procesni roki od 29. marca dalje ne tečejo. Navedeno velja tudi za postopke v okviru mehanizma CTN, in sicer za povabila v prednostni naložbi 4.4 (303-8/2019 ESRR, 303-9/2019 KS) in 6.3 (303-13/2019).

Skladno z 2. členom zakona ukrepi veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/20, veljati bo začel 1. junija 2020. Rok za oddajo vlog v 2. fazo na ministrski posredniški organ za vsa tri povabila je tako podaljšan za 64 dni (oziroma za obdobje od 29. 3. 2020-1. 6. 2020).

Povabilo Prvotni rok oddaje vlog v 2. fazo Novi rok (+64 dni)
PN 4.4 KS

303-9/2019

14.8.2020 17.10.2020
PN 4.4 ESRR

303-8/2019

12.9.2020 15.11.2020
PN 6.3

303-13/2019

30.9.2020 3.12.2020