CTN – Podpora projektu upravljanja mobilnosti v Celju

SVRK je 17. 5. 2021 izdal odločitev o podpori za projekt CTN “Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje”.

Celotna vrednost projekta je približno 1,3 milijona evrov, dodeljeno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije pa znaša približno 850.000 evrov.

Projekt za upravljanje mobilnosti v mestu s pomočjo sodobnih tehnologij je smiselna nadgradnja vzpostavitve trajnostno naravnane prometne infrastrukture (KolesCE in Celebus, novo parkirišče Park & Ride, urejanje Lilekove in Gubčeve ulice, gradnja mreže kolesarskih povezav). Gre za vzpostavitev povezanega sistema upravljanja, ki bo omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za karseda optimalno koriščenje prevoznih sredstev. Cilj takšnega sistema je spreminjanje potovalnih navad prebivalstva.

V okviru projekta bo Mestna občina Celje vzpostavila Centralno informacijsko platformo (CIP), ki bo vključevala enotno mestno kartico, nadgraditev strojne opreme, terminalno opremo na opredeljenih lokacijah in brezkontaktne kartice kot tudi spletno in mobilno aplikacijo. Postavili bodo tudi 25 usmerjevalnih tabel in 6 velikih interaktivnih tabel za informacije o zasedenosti parkirišč in s tem prispevali k zmanjševanju prometa v starem mestnem jedru.

Projekt uresničuje cilje Trajnostne urbane strategije, Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije in Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, ki kot bistvo prometnega načrtovanja opredeljujejo trajnostno mobilnost in zmanjšanje prometnih obremenitev.