Norveški mehanizem – objavljena dva razpisa za sofinanciranje projektov

14. 5. 2021 je SVRK objavil dva javna razpisa za sofinanciranje projektov iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014-2021. Skupaj je razpisanih preko 26 milijonov evrov, zagotavlja se 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov, rok za prijave poteče 30. 9. 2021 ob 12. uri. Predvidena je izvedba informativnega dneva za oba razpisa v mesecu juniju.

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE

Povezava do razpisne dokumentacije.

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 15.564.705,88 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov. Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, zaključiti pa se morajo najpozneje do 30. aprila 2024.

Upravičeni prijavitelj je vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna / nepridobitna dejavnost).

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe. Projekti morajo prispevati k enemu rezultatu in enemu neposrednemu učinku. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

 • Neposredni učinek B.1.1: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije
 • Neposredni učinek B.1.2: Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov

Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

 • Neposredni učinek B.2.1: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti
 • Neposredni učinek B.2.2: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

 • Neposredni učinek 3.1: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb

 • Neposredni učinek B.4.1: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12. ure prek elektronskega sistema spremljanja eMS, na povezavi https://ems.norwaygrants.si/emsegp.

2. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZOBRAŽEVANJE – KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV

Povezava do razpisne dokumentacije.

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 11.299.156,00 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov. Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, zaključiti pa se morajo najpozneje do 30. aprila 2024.

Upravičeni prijavitelj je vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna / nepridobitna dejavnost).

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k enemu rezultati in enemu neposrednemu učinku, razen v primeru Rezultata I.1, ko mora projekt prispevati k obema neposrednima učinkoma. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

 • Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
 • Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

 • Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)
 • Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim
 • Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

 • Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 • Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12. ure prek elektronskega sistema spremljanja eMS, na povezavi https://ems.norwaygrants.si/emsegp.