CTN – potrjen projekt gradnje stanovanjske soseske Dečkovo naselje v Celju

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Stanovanjska soseska Dečkovo naselje«. Vrednost projekta znaša dobrih 13,5 milijona evrov, od tega bosta Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija prispevala dobrih 5,7 milijona evrov.

S projektom namerava Mestna občina Celje dopolniti stanovanjski fond na degradiranih območjih in vzpostaviti funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Nove javne najemne stanovanjske enote bodo zadovoljile potrebe po stanovanjih za različne ciljne skupine, kot so: upravičenci do neprofitnih stanovanj in upravičenci do namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, ljudje s posebnimi potrebami, starejši). Naselitev prebivalcev v nova stanovanja bo pomembno vplivala na kvaliteto življenja vsakega posameznika ter na njegovo vključenost v širšo družbo.

V okviru projekta se bo pridobilo šest večstanovanjskih stavb s 142 stanovanji, 150 parkirnih mest v garažni hiši, od tega 16 za gibalno ovirane, in 46 zunanjih parkirnih mest, od tega tri za invalide.

V okviru mehanizma CTN gre za 45. potrjeni projekt mestnih občin s katerimi se uresničujejo trajnostne urbane strategije. Vrednost vseh potrjenih projektov je preko 157 milijonov evrov, vrednost sofinanciranja iz mehanizma CTN pa je preko 93 milijonov evrov. Na ravni mehanizma CTN je tako mestnim občinam dodeljenih preko 66 % vseh sredstev.