CTN – potrjen projekt revitalizacije starotrškega jedra v Velenju

25. 11. 2019 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločitev o podpori za projekt Mestne občine Velenje (MOV) “CTN Revitalizacija starotrškega jedra”.

S projektom bo MOV revitalizirala del degradiranega urbanega območja z novogradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta in ureditvijo trga. V novo zgrajenem objektu, ki bo namenjen mladim umetnikom, je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, co-working kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji. Celostna sanacija območja vključuje tudi sanacijo potrebne infrastrukture in spremembo prometnega režima, pri kateri bo uveden nov dvosmerni promet ter odstranjena obstoječa cesta skozi starotrško jedro, kar bo zmanjšalo frekvenco prometa. Celostna sanacija bo območje preuredila v lep trg s pogledom na Velenjski grad, s čimer bo obujeno starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta, ki ga je ta predel nekoč že imel.

Celotna vrednost investicije je 2,9 milijona evrov, od tega bo projekt sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije v vrednosti 1,5 milijona evrov.

V okviru mehanizma CTN gre za 46. potrjeni projekt mestnih občin s katerimi se uresničujejo trajnostne urbane strategije. Vrednost vseh potrjenih projektov je preko 160 milijonov evrov, vrednost sofinanciranja iz mehanizma CTN pa je preko 94,5 milijonov evrov. Na ravni mehanizma CTN je tako mestnim občinam dodeljenih preko 67 % vseh sredstev. Vsi potrjeni projekti iz mehanizma CTN so dostopni na tej povezavi.