CTN – podprt projekt Bivalnih skupnosti za ranljive skupine v Murski Soboti

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločitev o podpori za projekt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota “Bivalne skupnosti za ranljive skupine”.

Namen projekta je ureditev bivalne skupnosti za ranljive skupine, tj. bivalne skupnosti za starejše občane in ureditev zavetišča za brezdomce, zmanjšanje toplotnih izgub ter učinkovita raba prostora v urbanih območjih – revitalizacija degradiranega urbanega območja. Glavni cilj projekta je, da se na nerevitaliziranem območju obnovita dva objekta, v katerih se ureja 6 bivalnih enot za starejše in 12 bivalnih enot za brezdomce iz Mestne občine Murska Sobota, s čimer se uresničuje trajnostna urbana stretegija.

Celotna vrednost projekta je nekaj čez 517.000 evrov, podpora iz mehanizma CTN pa bo v vrednosti preko 245.000 evrov (80 % iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 20 % sredstev Republike Slovenije).