CTN – potrjena evropska sredstva za prenovo Lenta

Sredi decembra 2021 je SVRK izdal odločitev o podpori za projekt Mestne občine Maribor “Ureditev nabrežja Drave – Lent”. Investicija, katere vrednost je 8,9 milijona evrov, bo iz mehanizma CTN prejela 2,4 milijona evrov sofinanciranja.

Mestna občina Maribor bo v okviru projekta celovito prenovila kar dva hektarja urbanih mestnih površin, ki so del starega mestnega jedra ob reki Dravi. Natančneje bo poleg novih talnih ureditev poskrbela tudi za novo krajinsko ureditev z zasaditvijo novih dreves in drugih rastlin. Površino bo opremila s priklopnimi mesti za stojnice in prireditvene odre, poleg tega pa bo uredila tudi novo javno razsvetljavo. V Mariboru bodo poskrbeli tudi za najmlajše – za njih so predvidena nova otroška igrala. Sodoben celoten videz prenove pa bo zaključila nova urbana oprema. Projekt bo zaključen predvidoma do poletja 2023.