CTN – potrjena revitalizacija Rafutskega parka v Novi Gorici

SVRK je 3. 12. 2021 izdal odločitev o podpori za projekt Mestne občine Nova Gorica (MONG) “Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa”, ki bo iz mehanizma CTN prejel 1,4 milijona evrov.

Namen projekta je revitalizacija degradiranega urbanega okolja MONG z obnovo Rafutskega parka, ki predstavlja naravno vrednoto ter kulturno in vrtnoarhitekturno dediščino. S tem se bo zagotovilo ohranitev naravne vrednote državnega pomena ter kulturnega spomenika lokalnega pomena. Izvedba projekta bo zagotovila kakovostno bivanjsko okolje, privlačno za bivanje prebivalcev vseh generacij, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj urbanega območja Nove Gorice. Z ureditvijo se bo prispevalo k reševanju fizične, funkcionalne in socialne degradacije območja. Revitaliziranih bo 55.383 m2 degradiranih odprtih prostorov na urbanem območju. Projekt uresničuje trajnostno urbano strategijo MONG.

Vrednost investicije je 2,4 milijona evrov, od tega bo 1,1 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, državni proračun pa bo prispeval 0,3 milijona evrov.

Gre za 77. potrjeni projekt v okviru izvajanja mehanizma CTN.