Nastala je 12. mestna občina – Krško

4. 12. 2021 je v veljavo stopil Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I), ki je določil novo mestno občino – Mestno občino Krško.

Po novem je tako v Sloveniji 12 mestnih občin, ki imajo skupaj preko 755.000 prebivalcev oziroma približno 36 % vseh prebivalcev v državi.

Mestna občina Krško je imela v letu 2020 26.224 prebivalcev, kar jo uvršča na 11. mesto med vsemi občinami. S površino preko 286 km2 je 9. največja občina. Občinski svet ima 30 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti. Na občinski upravi je zaposlenih 74 oseb. Občinski proračun za leto 2021 predvideva 45,8 mio evrov prihodkov in 46,8 mio evrov odhodkov, od leta 2019 v Krškem del sredstev porabijo v okviru participativnega proračuna.

Naslovna fotografija: krsko.si