CTN – Potrjena ureditev kolesarske infrastrukture na Tržaški cesti v Ljubljani

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je 22. 4. 2020 izdala odločitev o finančni podpori za projekt Mestne občine Ljubljana »Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem Kohezijskega sklada (CTN) – Tržaška cesta«. Vrednost projekta znaša približno 6.5 miljona evrov, od tega bosta Kohezijski sklad in Republika Slovenija prispevala 1,9 milijona evrov.

S projektom bo Mestna občina Ljubljana uredila tiste odseke na eni od glavni prometnih vpadnic, kjer je kolesarska infrastruktura pomanjkljiva. Uredili bodo tudi površine za pešce, poleg tega bo izvedena prenova avtobusnih postajališč vzdolž Tržaške ceste.

Cilj projekta je ureditev zveznosti kolesarskih povezav vzdolž celotne Tržaške ceste in izboljšanje vseh že obstoječih površin za pešce in kolesarje. Hkrati se bo izvajala tudi prenova komunalne infrastrukture, ozelenitev in celostna ureditev nekaterih območij kot kvalitetnih javnih prostorov. S projektom Mestna občina Ljubljana uresničuje Celostno prometno strategijo, predvsem cilja povečanja deleža poti, opravljenih s trajnostnimi prevoznimi sredstvi, kot so hoja, kolo in javni potniški promet.