Spremenjen vladni odlok omogoča odprtje knjižnic, muzejev in gostinskih teras

28. 4. 2020 je Vlada na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (objavljen v Uradnem listu tukaj) v smeri sproščanja ukrepov proti epidemiji. Od danes, 29. 4. 2020, lahko tako obratujejo knjižnice, galerije in muzeji. Ponovno se lahko opravljajo tudi storitve nepremičninskega posredovanja in dimnikarske storitve.

S spremembo odloka je določeno, da se bo lahko od 4. 5. 2020 izvajala tudi strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov na prostem (ne pa tudi v lokalih), obratovali bodo lahko čevljarji in druge storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti. Izvajale se bodo lahko tudi fotografske storitve, obratovanje bo omogočeno fotokopirnicam, urarstvom in zlatarstvom.

Skupščina ZMOS, v okviru katere se župani mestnih občin redno usklajujejo na videokonferenčnih sestankih, je Vladi dne 22. 4. 2020 predlagala, da omogoči obratovanje muzejev, knjižnic in drugih ustanov (na primer gradovi, živalski vrt); obratovanje gostinskih teras, pri čemer naj NIJZ pripravi smernice in navodila za obratovanje gostinskih teras na kar se da varen način; izvajanje mestnega linijskega prometa po nedeljskem voznem redu, za obdobje do odprtja osnovnih in srednjih šol, ob upoštevanju omejitev, kot jih določa vladni odlok za organizacijo posebnih linijskih prevozov delavcev. Prav tako je Skupščina ZMOS predlagala čimprejšnje postopno odpiranje vrtcev na način, da se omeji velikost skupin in določi prednostne kriterije za uporabo storitve predšolske vzgoje v času do polnega delovanja vrtcev, saj je to pomembna podpora pri zagonu gospodarskih aktivnosti.

Upamo, da bodo v kratkem upoštevani in izvedeni še preostali predlogi županov mestnih občin, kjer je mogoče ob upoštevanju priporočil in varnostnih ukrepov izvajati storitve na način, da je tveganje za okužbo minimalno.