Smernice za postopno odprtje muzejev, galerij in knjižnic

Ministrstvo za kulturo je objavilo Smernice za postopno odprtje javnih zavodov, ki opravljajo muzejsko, galerijsko ali knjižnično dejavnost, za obisk.

Glede datuma odprtja ministrstvo podpira čimprejšnje, vendar premišljeno odpiranje javnih zavodov. Njihovo odprtje naj vodstva izvedejo najkasneje do 18. maja 2020, ko obeležujemo Mednarodni muzejski dan. Javni zavodi morajo pred odprtjem ustrezno pripraviti prostore, omogočiti zaščito za zaposlene in obiskovalce ter pripraviti posebno organizacijo dela. Muzeji, galerije in sorodne dejavnosti se lahko odprejo za obiskovalce skladno s spremembami in dopolnitvami Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in Odloka
o začasni omejitvi gibanja.

NIJZ je v zvezi z odprtjem muzejev, galerij in knjižnic pripravil priporočila, ki jih je potrebno upoštevati:

  • Priporočila za prehod na izvajanje dejavnosti muzejev in galerij ob epidemiji COVID-19 – objavljena tukaj,
  • Higienski ukrepi v knjižnicah v času epidemije COVID-19 – objavljena tukaj.

Posebej so za knjižnjice objavljene tudi Smernice za ponovno postopno odprtje knjižnic po izrednih ukrepih zaprtja zaradi epidemije COVID-19. Te med drugim določajo  poseben protokol za vrnjeno knjižnično gradivo, ki mora v za to določenih prostorih ali zabojih odležati 72 ur preden gre spet na polico. V prvi fazi odpiranja se izposoja samo predhodno naročeno knjižnično gradivo, ki se pripravi vnaprej za vsakega uporabnika posebej.