ZMOS pozdravlja sproščanje ukrepov in napoveduje ponovno plačevanje parkirnin v mestnih občinah

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) pozdravlja nadaljnje sproščanje ukrepov proti epidemiji. Na tedenskem usklajevanju županov mestnih občin dogovorili ponovno uvedbo parkirnin in način dodelitve dodatkov za javne uslužbence v pristojnosti občin.

V okviru Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije je tudi ta teden (v torek, 28. 4. 2020) potekal usklajevalni sestanek županov mestnih občin, tokrat v ljubljanski mestni hiši. Župani so pozdravili sproščanje ukrepov, predvsem možnost odprtja knjižnic, muzejev in gostinskih teras, saj je bil tak tudi njihov predlog, ki so ga sprejeli na usklajevalnem sestanku prejšnji teden.

Ob vedno daljšem seznamu ponudnikov, ki bodo lahko s 4. majem ponovno obratovali, se je Skupščina ZMOS uskladila, da mestne občine s ponedeljkom ponovno uvedejo plačevanje parkirnin na javnih parkiriščih. Ponovno plačevanje se uvaja zaradi prezasedenosti in dolgotrajnega parkiranja v mestnih središčih, kar bi imelo negativne posledice na poslovanje ponudnikov, ki bodo s 4. majem ponovno začeli obratovati.

Na sestanku so župani obravnavali tudi predlog enotnega načina dodelitve dodatkov za javne uslužbence, ki so v pristojnosti občin. V zvezi z dodatkom iz interventnega zakona (71. čl. ZIUZEOP) so, glede na kvote sredstev, ki jih je za posamezno občino določila vlada,  določili upravičence in višino dodatka.