Dodatki, delo preko polnega delovnega časa in delovna uspešnost za javne uslužbence – pojasnilo MJU

Ministrstvo za javno upravo je objavilo nova pojasnila v zvezi z izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, dela preko polnega delovnega časa, dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka in drugega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor.

Dokument je objavljen tukaj.

Med drugim je pojasnjeno, da:

  • v primeru plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za iste naloge ni možno tudi delo prek polnega delovnega časa, možno pa je izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela kot tudi izplačilo dela preko polnega delovnega časa, kadar gre za različne naloge;
  • se dodatek za delo v rizičnih razmerah in dodatek za delovno uspešnost ne izključujeta;
  • v primeru, ko se zaposlenemu izplačuje dodatek po 71. čl. ZIUZEOP zato, ker je nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje, lahko ta hkrati prejme tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ne glede na to, ali gre za iste ali različne naloge;
  • kdar zaposleni prejme izplačilo dodatka po 71. členu ZIUZEOP iz naslova prekomerne obremenjenosti zaradi obvladovanja epidemije se z zaposlenim ni mogoče dogovoriti še za opravljanje istih nalog v okviru povečanega obsega dela, če gre za druge naloge pa lahko zaposleni prejme tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela,
  • dodatke po KPJS in ZIUZEOP, če so do njih upravičeni, zaposleni prejmejo tudi za ure, opravljene preko polnega delovnega časa.