CTN – potrjeni novi 4 projekti mestnih občin

SVRK je v prvi polovici avgusta izdal štiri nove odločitve o podpori za projekte CTN, in sicer v skupni vrednosti sofinanciranja 4,2 milijona evrov.

Potrjena sta dva projekta Mestne občine Slovenj Gradec (MOSG). V okviru projekta “Trajnostna mobilnost” bo MOSG uredila skoraj 10 km zvezne kolesarske infrastrukture v mestu in 3 km poti za pešce. Investicija je vredna 2,8 milijona evrov, od tega bosta Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS) prispevala 1,6 milijona evrov. Potrjen je bil tudi projekt “Ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru“, ki bo prejel približno 744.000 evrov iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Investicija, vredna 1,5 milijona evrov, bo prenovila ulice v mestnem središču. MOSG bo uredila pešpoti in površine po načelu skupnega prometnega režima, zamenjala tlake, poskrbela za urbano opremo, ozelenitve in komunalno infrastrukturo. Skupna dolžina novo urejenih pešpoti in površin za mešan promet, kjer imajo prednost pešci in kolesarji, znaša 610 metrov. Z obema projektoma se zasledujejo cilji trajnostne urbane strategije in celostne prometne strategije Slovenj Gradca.

Na področju trajnostne mobilnosti je bil potrjen še projekt Mestne občine Novo mestoBrv in kolesarska pot – Loka-Kandija“. Vrednost investicije znaša 2 milijona evrov, odobreno je sofinanciranje iz mehanizma CTN v višini 1,2 milijona evrov (ESRR in RS). Nova brv bo dolga 115 metrov in široka 3,5 metrov, omogočila bo lažjo mobilnost preko reke Krke.

Mestna občina Koper je prejela odobreno sofinanciranje za projekt urbane regeneracije z nazivom “Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno“. Gre za ureditev novega urbenga obmorskega mestnega parka, vključno z dostopi do morja. Investicija je v večjem delu že končana, obmorski park pa je že priljubljen med domačini in turisti. Zaključna dela s postavitvijo urbane opreme in drugimi infrastrukturnimi posegi bodo opravljena po koncu poletne sezone. Iz mehanizma CTN bo MOK prejela 755.000 evrov (ESRR in RS), skupna vrednost investicije znaša 4,5 milijona evrov.