Eko sklad razpisal sredstva za brezemisijska vozila

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je v petek 28. 7. 2023 objavil javni poziv za sofinanciranje nakupov novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev, ki ne proizvajajo emisij CO2.

Janvi poziv 109SUB-PPŠ23 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev je objavljen v Uradnem listu RS št. 82/2023 in na spletni strani Eko sklada.

Občine lahko prejmejo nepovratno finančno podporo za nakup vozil na električni pogon ali vodik, ki ne proizvajajo emisij CO2 in ki bodo uporabljena za izvajanje javnega potniškega prometa ali pa šolskih prevozov.

Razpisanih je 10 milijonov evrov. Stopnja sofinanciranja znaša 80 % upravičenih stroškov, tj. stroška nakupa novega vozila brez DDV. Pri tem je sofinanciranje omejeno na največ 600.000 EUR za vozilo na električni pogon in 760.000 EUR za vozilo na vodik.

Posamezna občina lahko prejme do največ 50 % razpisanih sredstev, z eno vlogo se lahko kandidira za nakup več vozil. Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev. Rok za prijavo je do objave zaključka javnega poziva na vloge@ekosklad.si.