Razpis za novi partnerstvi Urbane agende EU

V okviru Urbane agende EU sta objavljena razpisa za sodelovanje v novih tematskih partnerstvih na temo hrane in mest enakosti. Rok za prijavo je 29. 9. 2023 do 18. ure.

Urbana agenda EU (UAEU), vzpostavljena z Dogovorom iz Amsterdama leta 2016, je namenjena reševanju izzivov trajnostnega urbanega razvoja preko večnivojskih tematskih partnerstev med mesti, državnimi organi, institucijami EU, nevladniki in drugimi deležniki. Cilj tematskih partnerstev je priprava akcijskega načrta z ukrepi, ki prispevajo k trem glavnim stebrom UAEU, tj. boljši zakonodaji, boljšemu financiranju in boljšemu znanju.

Nova partnerstva so posledica Ljubljanskega dogovora o prihodnjem izvajanju UAEU, doseženega med slovenskim predsedovanjem Svetu EU novembra 2021, ki je predvidel štiri nove teme. Partnerstvi na temo trajnostnega turizma in ozelenitve mest sta bili ustanovljeni leta 2022, v obeh sodelujeta tudi slovenska partnerja, in sicer v prvem Javni zavod Turizem Ljubljana, v drugem pa ZMOS. Preostali dve temi, tj. hrana in mesta enakosti, sta razpisani sedaj.

Partnerstvo za hano bo obravnavalo vprašanja kot so odporni prehranski sistem, agroekologija, prehranska pravičnost, upravljanje s prostorom, javno naročanje lokalno pridelane hrane ipd. Več informacij tukaj.

Partnerstvo za mesta enakosti se bo osredotočalo na vprašanje enakosti znotraj mest, na vprašanje enakopravnosti za vse skupine prebivalstva, na pojav diskriminacije v mestih ipd. Več informacij tukaj.

Na razpis za novi tematski partnerstvi se lahko prijavijo mesta vseh velikosti, združenja mest, regije, države članice in drugi deležniki. Prijavni postopek je relativno preprost in se izvede elektronsko, rok je 29. september 2023 do 18. ure. Povezava do prijavnih obrazcev je tukaj.

Naslovna fotografija: Pixabay, Maike und Björn Bröskamp