Evropska komisija je potrdila Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027

Evropska komisija je 12. 12. 2022 potrdila Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 v Republiki Sloveniji.

Program je bil Evropski komisiji predložen konec oktobra, z njegovo potrditvijo pa je zaključeno obdobje programiranja evropske kohezijske politike (EKP). V nadaljevanju bodo pripravljeni in sprejeti različni izvedbeni dokumenti, ki bodo omogočili dejanski začetek izvajanja razpisov in projektov. V kratkem naj bi SVRK v medresorsko usklajevanje posredoval nacionalno uredbo za izvajanje kohezijske politike, oblikovan bo Odbor za spremljanje izvajanja EKP, posodobljena navodila organa upravljanja itd.

V obdobju 2021-2027 bo za izvajanje EKP v Sloveniji namenjenih približno 4 milijarde evrov, od tega približno 3,2 milijardi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter 800 milijonov evrov sredstev državnega proračuna.

Končno verzijo Programa za izvajanje EKP, kot je bil predložen Evropski komisji, najdete tukaj.