NOO – Javni razpis za turistično infrastrukturo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je dne 30. 12. 2022 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Razpisanih je 10 milijonov evrov iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, posamezen projekt pa lahko prejme največ 350.000 evrov podpore. 

Cilji javnega razpisa so trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture ter izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kar vključuje:

  • urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih
  • plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin
  • drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu,
  • turistične znamenitosti
  • parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe),
  • označevalne table, oprema za podajanje interaktivnih vsebin s področja turizma in  oznake za usmerjanje, informiranje ali promocijo turističnih znamenitosti,
  • sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, dostopne poti do turističnih znamenitosti,
  • razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih,
  • javne pitnike vode in vodnjake naravne vode.

Pri možnih prijaviteljih velja omejitev, da mora imeti občina v letu 2021 po podatkih SURS zabeleženih vsaj 5.000 prihodov turistov in vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev. Poleg občine je lahko prijavitelj tudi javni zavod, ki deluje na področju turizma. Prijavitelj je lahko tudi zveza društev, če gre za vlaganja v planinske in tematske poti. Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo.

Razpisanih je 10.000.000 EUR za obdobje 2023-2025. Višina sofinanciranja projekta lahko znaša najmanj 10.000 EUR in največ 350.000 EURVišina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov, razen v primeru parkirnih površin, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov. Projekti se ne smejo pričeti pred oddajo vloge na javni razpis (razen priprave projektne dokumentacije).

Vlaganja v javno turistično infrastrukturo, ki je predmet prijave, morajo biti trajnejšega značaja (omogočati uporabo najmanj za čas spremljanja projekta in ne za npr. enkratne dogodke) in biti na voljo za uporabo ciljnim skupinam vsaj 6 mesecev na leto. Javna infrastruktura, ki je predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa, bo morala biti prosto dostopna tako turistom kot lokalnim prebivalcem (prijavitelj za vstop nanjo ne sme zaračunavati vstopnine, lahko pa v primeru doseganja maksimalnih kapacitet omejuje vstop). Projekt mora glede na naravo projekta vključevati elemente digitalizacije.

Upravičeni so stroški gradnje in opreme, informiranja in komuniciranja, projektne dokumentacije in pridobitve ekoloških znakov. Neupravičeni stroški vključujejo DDV, urejanje komunalne ali cestne infrastrukture, urejanje mestnih središč, kolesarske steze in poti, vlaganja v TIC-e in LTO-je.

Roka za oddajo vlog sta 3. 4. 2023 in 5. 6. 2023. Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena. Vlogo se odda na MGRT v fizični obliki.

Razpis je objavljen na tej povezavi.