Evropska pobuda za mesta – odprt je drugi razpis, v Ljubljani dva dogodka

Evropska pobuda za mesta (EUI) je objavila drugi razpis za inovativne projekte, rok za prijavo je 5. oktober 2023.

Gre za razpis v velikosti 120 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. To je priložnost za mesta ali povezave mest z vsaj 50.000 prebivalci, da preizkusijo svoje drzne rešitve in jih delijo z drugimi mesti. Mesta lahko pridobijo do 5 milijonov EUR sofinanciranja za projekt, ki lahko traja največ 3,5 let.

Predlagani projekti morajo naslavljati eno od teh treh tem:

  • Ozelenjevanje mest. Projekti, ki preizkušajo in izvajajo oprijemljive rešitve na področju zelene infrastrukture za boljše naslavljanje izzivov, povezanih z biotsko raznovrstnostjo, onesnaževanjem, viri in podnebjem. Projekti, ki prispevajo k zelenemu in pravičnemu prehodu s pomočjo naložb iz Kohezijske politike.
  • Trajnostni turizem. Projekti, ki podpirajo dolgoročno zeleno in digitalno preobrazbo ter vzdržnost turističnega ekosistema. Posebej projekti, ki zagotavljajo boljše pogoje tako za prebivalce kot obiskovalce mesta.
  • Izkoriščanje talenta v mestih, ki se krčijo. Projekti, ki si prizadevajo zadržati in pritegniti talent, zlasti v regijah, ki jih je Evropska komisija izpostavila v Sporočilu Harnessing talent in Europe’s regions’.

Zainteresirana mesta se lahko udeležijo seminarjev za prijavitelje, eden od njih bo v Ljubljani, 6. julija 2023. Organiziranih bo tudi več spletnih srečanj in možnost svetovanja ena-na-ena po predhodnem dogovoru. Več o razpisu tukaj.

Poleg tega bo EUI 4. in 5. julija 2023 v Ljubljani izvedla seminar za krepitev zmogljivosti »Podpora celostnim pristopom k trajnostnemu urbanemu razvoju«.

Skozi študije primera boste lahko razpravljali o inovativnih praksah in pristopih ter se dotaknili ključnih načel trajnostnega urbanega razvoja, kot so: celoviti pristop, lokalno prilagojen razvoj, participacija, večnivojsko upravljanje in medsektorski razvoj. Teme delavnic bodo ozelenjevanje mest, digitalni prehod, trajnostni turizem in podnebna nevtralnost. Predstavljenih bo šest tujih primerov dobre prakse. Drugi dan seminarja bodo potekali študijski obiski aktualnih projektov na te teme v Ljubljani.

Dogodek je namenjen občinskim upravam, organom upravljanja in deležnikom iz lokalnih organizacij. Več o dogodku tukaj. Prijave zbirajo do 20. junija 2023.