Javni razpis sofinanciranj v športno infrastrukturo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023. Višina razpoložljivih sredstev znaša 10,8 mio EUR.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

MGTŠ bo sofinanciralo investicije občin, ki sodijo v enega izmed sklopov javnega razpisa

  • Sklop 1 – Investicije v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic, okvirna višina sredstev 8 mio EUR.
  • Sklop 2 – Investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin; okvirna višina sredstev 2,8 mio EUR.

 

Prijavitelji

Na javni razpis za sofinanciranje Sklopa 1 v letu 2023 se lahko prijavijo občine, ki so lastnice športnih objektov, s katerim se prijavljajo na javni razpis. Mestne občine lahko na ta sklop prijavijo dva projekta. S prvim projektom se prijavijo prioritetno, z drugim pa lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja zgolj v primeru ostankov sredstev.

Na javni razpis za sofinanciranje Sklopa 2 v letu 2023 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, ki bodo predmet trajnostne ureditve ali posodobitve zunanjih športnih površin.

 

Skupna razpoložljiva višina sredstev

Višina sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2023, je 10.864.414 evrov.

Rok za prijavo na razpis je 3. 7. 2023. Razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.