Evropska sredstva za ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru

Organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad (SVRK) je izdal odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru«. Projekt v vrednosti dobrih 190.000 evrov bo Kohezijski sklad podprl z nekaj manj kot 108.000 evri v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Namen projekta je zagotavljanje večje prometne varnosti pešcev in kolesarjev, zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, vzpodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila kot alternative avtomobilskim prevozom.

V okviru projekta je Mestna občina Koper uredila kolesarsko in pešpot ob Piranski cesti na odseku od Kanala Grande do krožnega križišča pri Zelenem Parka. Investicija zajema ureditev kolesarske in pešpoti v dolžini 502 metrov v obe smeri, izvedbo namakalnega sistema za zalivanje zelenic in vodovodnega priključka, zasaditev na manjkajočih mestih v zelenicah ter postavitev urbane opreme (nadstrešnica, 12 stojal za kolesa, 8 košev za smeti, 2 pitnika). Gre že za 37. potrditev projekta v okviru mehanizma CTN.