Prva generacija mestnih menedžerjev je uspešno zaključila usposabljanje

V četrtek, 13. 6. 2019, so bili na Ljubljanskem gradu podeljeni certifikati prvi generaciji slušateljev, ki je uspešno zaključila usposabljanje za mestne menedžerje. Vseh 23 udeležencev je v mesecu intenzivnega izobraževanja poleg strokovnih znanj spoznalo tudi dobre prakse domačih in tujih občin, pridobilo veliko idej, orodij in znanja, s katerimi bodo lahko izvajali aktivnosti in projekte za uspešno upravljanje njihovih mestnih središč.

Prvi izobraževalni program v Sloveniji za mestne menedžerje so skupaj razvili Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in DOBA Fakulteta. Pripravljen je po vzoru podobnih izobraževalnih programov in usposabljanj za mestne menedžerje v različnih evropskih mestih, v katerih se zavedajo težav izumiranja mestnih središč.

Program je namenjen vsem mestnim menedžerjem in zaposlenim na občinah, ki so odgovorni za upravljanje mestnih središč, ter osebam iz institucij, ki z občino sodelujejo pri upravljanju le teh. Intenziven 4-tedenski program, ki ga je uspešno zaključilo 23 slušateljev, je potekal v štirih modulih, v katerih so se seznanili z modelom menedžmenta mestnih središč, strateškim upravljanjem in spodbujanjem podjetništva v mestnih središčih, pa tudi z inoviranjem in trženjem ter učinkovitim komuniciranjem za obuditev mestnih središč. Namen izobraževanja je bil razvoj kompetenc mestnih menedžerjev za lažje upravljanje mestnih središč, njihovo ponovno oživitev in zagotavljanje trajnostnega razvoja za kakovostno bivanje prebivalcev in obiskovalcev.

Izobraževanje so uspešno zaključili tudi predstavniki mestnih občin Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, in Ptuj.

Na zaključni prireditvi je Marlen Skarlovnik z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo podrobneje predstavila program Spodbujanje inovativnih ukrepov za spodbujanje podjetništva v mestnih središčih, ki ga je ministrstvo skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija začelo izvajati v letu 2016. »S promocijskimi aktivnostmi, izvajanjem regijskih izobraževanj in delavnic smo želeli doseči, da občine prepoznajo svojo vlogo pri razvoju novih podjetniških priložnosti ter spodbujajo lokalne ponudnike k povezovanju. To smo spodbudili z izobraževanjem za mestne menedžerje, kjer so udeleženci pridobili potrebna znanja.« 

Aktivnosti mestnih občin na področju managementa mestnih središč potekajo sicer že od leta 2011, ko so v prvem pilotnem projektu v Sloveniji možnosti razvoja mestnega managementa preverjale mestne občine Celje, Koper in Ljubljana ob sodelovanju Podjetniško-trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije in Regionalnega razvojnega centra Koper. Potreba po proaktivnem pristopu k urejanju mestnih središč se je pokazala tudi v drugih mestih. Po večletnem delovanju neformalne mreže občin, aktivnih na tem področju, se je lani v okviru ZMOS oblikoval Odbor za management mestnih središč. V njem trenutno sodelujejo vse mestne občine in še šest drugih občin.

»Mestni menedžer je nosilec idej, je tista oseba, ki različne zamisli usklajuje, je skrbnik kakovosti bivanja v središču mest. Za uspešno upravljanje mestnega središča pa potrebuje različna znanja in kompetence. In zato smo razvili naš program usposabljanja. Udeleženci so bili nad njim navdušeni, morda sprva malce skeptični, saj je šlo za pilotno izvedbo usposabljanja, nekateri so se tudi prvič srečali s takšnim online izobraževanjem, na koncu pa izjemno zadovoljni. Razmišljamo tudi o nadgradnji omenjenega programa v smeri dodatnih, nadaljevalnih vsebin, predvsem pa upamo, da se ga bodo udeležili tudi slušatelji iz ostalih občin,« sta povedali mag. Mojca Skalar Komljanc iz SPIRIT Slovenija in Nataša Žaberl iz MGRT, skrbnici programa Spodbujanje podjetništva v mestnih središčih, v okviru katerega je bilo izvedeno usposabljanje.

Slušatelji so izrazili veliko zadovoljstvo nad programom usposabljanja, saj  jim je tovrstnih znanj manjkalo in jim bodo pri njihovem delu zelo koristila. Večina bi se z veseljem udeležila tudi nadaljevalnega usposabljanja. Na dogodku je bil predstavljen tudi nov Priročnik za upravljavce mestnih središč: Primeri dobrih praks za spodbujanje podjetništva v mestnih središčih.

ZMOS se pridružuje čestitkam prvi generaciji mestnih menedžerjev in bo tudi v prihodnje podpiral vse aktivnosti, ki prispevajo k revitalizaciji mestnih središč.