Raziskava CEMR o združenjih občin v Evropi

Svet evropskih mest in regij (CEMR – Council of European Municipalities and Regions) je objavil primerjalno raziskavo o evropskih združenjih lokalnih oblasti.

CEMR je najstarejše in največje evropsko združenje lokalnih oblasti. Ustanovljen je bil leta 1951, danes pa povezuje 60 združenj lokalnih oblasti iz 41 evropskih držav. V Sloveniji sta člana CEMR Združenje mestnih občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije.

Raziskava, ki je objavljena v angleškem jeziku na tej povezavi, razkriva nekatere skupne značilnosti, razlike in posebnosti v delovanju združenj lokalnih oblasti, ki so člani CEMR. Izpostavljamo nekaj zanimivih ugotovitev:

  • 3/4 združenj lokalnih oblasti predstavlja izključno občine,
  • članstvo združenj občin sega od 23 članic (Črna gora) do preko 2.700 članic (Slovaška), s posebnostjo 11 članic mestnih občin v ZMOS,
  • združenja lokalnih oblasti v povprečju pokrivajo 95 % prebivalstva držav,
  • 60 % združenj lokalnih oblasti temelji na zakonu, 19 % pa na ustavah,
  • preko 80 % združenj lokalnih oblasti deluje po pravilih zasebnega prava, približno 20 % pa javnega prava,
  • 43 % združenj lokalnih oblasti ima predstavništvo v Bruslju,
  • 2/3 združenj lokalnih oblasti ima do 50 zaposlenih, od tega imajo najmanjša združenja 3 zaposlene, največje pa od 200 do 400 zaposlenih.