Spoznavno srečanje predsednikov združenj občin in Varuha človekovih pravic

V petek, 7. 6. 2019, je v Ljubljani potekal spoznavni sestanek predsednikov združenj občin in Varuha človekovih pravic Petra Svetine, ki se ga je v imenu ZMOS udeležil predsednik mag. Gregor Macedoni.

Varuh je uvodoma predstavil vizijo sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, katerega glavni namen je delati v dobrobit državljank in državljanov. Poudaril je, da sodelovanje Varuha z občinami že poteka, in sicer enkrat mesečno delujejo po različnih občinah po Sloveniji. Med drugim je pohvalil primere dobrih praks občin, ki imajo organizirano brezplačno pravno pomoč.

Predsedniki vseh treh združenj so pozdravili pristop varuha človekovih pravic k sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Poudarili so, da se župani večkrat znajdejo v koži varuha človekovih pravic, saj so občani, ki se znajdejo v taki ali drugačni stiski najprej obrnejo na občine in nanje.

Udeleženci sestanka so odprli veliko tem in področij, ki bi jim bilo treba posvetiti več pozornosti. Opozorili so, da vsi občani še vedno nimajo zagotovljene osnovne pravice do čiste pitne vode. Izpostavili so romsko problematiko, govorili so tudi o stanovanjski problematiki, s katero se srečujejo občine, različnih socialnih politikah v občinah in skrbi za različne starostne populacije.