Expano v Murski Soboti pridobil certifikat Zeleni ključ

Regijski promocijski center Expano v Murski Soboti je pred kratkim prejel certifikat Zeleni ključ za turistične atrakcije.

Zgodba paviljona je že od začetka povezana z okoljem, saj gre za leseno stavbo, ki je bila po končani svetovni razstavi v Milanu ponovno postavljena v Murski Soboti. Projekt je bil sofinanciran  iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), s katerim se uresničujejo trajnostne urbane strategije mestnih občin. Recikliranje objekta pa ni edina zelena nit povezana z Expanom, ampak se tesno navezuje tudi na neposredno okolico, ki je bila revitalizirana (prav tako s podporo evropskih sredstev) in je sedaj namenjena za rekreacijo in sproščanje domačinov in obiskovalcev nove destinacije. Okolju prijazno in odgovorno poslovanje je tako samo nadaljevanje zelene zgodbe.

Certifikat Zeleni ključ je eden izmed petih programov Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE ter vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Za pridobitev tega okoljskega certifikata je potrebno ne le izpolnjevati stroge kriterije in vzdrževati visoke okoljske standarde, temveč se tudi zavezati, da bo vsako prihodnje leto v poslovanje vpeljanih še več trajnostnih ukrepov. Cilji programa Zeleni ključ so tako povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja ter posledično zmanjšati skupno rabo virov, dvigniti zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja vseh deležnikov v turističnih obratih in turistični industriji nasploh.

Ob namestitvi znaka je dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne očine Murska Sobota dejal,  da se je »želja po tem, da Regijski promocijski center Expano, kot privlačna turistična destinacija v regiji, v svoje delovanje vpeljuje trajnostne in okoljske prakse, porodila ob samem začetku projekta »Vrata v Pomurje«. Zeleno nit trajnostnega razvoja smo s tem vpeljali v suburbana in ruralna območja, kjer je takih trajnostnih idej, priložnosti in izzivov še veliko. Pridobljen certifikat v Expanu je eden izmed primerov dobre prakse, s katerim želimo v Mestni občini Murska Sobota spodbuditi soustvarjalce turistične ponudbe k uvajanju okolju prijaznih načinov delovanja, da bomo lahko s ponosom govorili o zeleni ter okolju, prebivalcem in turistom prijazni regiji. «

Helga Lukač, vodja Regijskega promocijskega centra je ob tem še dodala, da »pridobitev certifikata pomeni priznanje, da je RPC Expano na dobri poti  trajnostnega delovanja ter je odlična popotnica za priključitev k Zeleni shemi slovenskega turizma, v katero se je vključila tudi Mestna občina Murska Sobota kot zelena destinacija, in ki združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji