Financiranje občin – predsedniki združenj občin pri ministru Medvedu

V sredo, 21. avgusta 2019, je na Ministrstvu za javno upravo potekal delovni sestanek na temo financiranja občin med ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom s sodelavci ter predsedniki združenj občin mag. Gregorjem Macedonijem (Združenje mestnih občin Slovenije – ZMOS), dr. Aleksandrom Jevškom (Skupnost občin Slovenije – SOS) in Robertom Smrdeljem (Združenje občin Slovenije – ZOS).

Po srečanju je potekala skupna izjava za medije ministra in predsednikov združenj občin. Minister Rudi Medved je v izjavi pojasnil, da je »v razpravi o financiranju občin prišlo do več idej, kako nevtralizirati rast plač v javnem sektorju, ki so vplivale na občinske proračune. Skozi javno razpravo smo pustili eno od variant (bilo jih je več) kot ilustracijo, da se na ta način s premeščanjem v formuli, jemanjem nekje in dajanjem drugam, tega problema ne rešiti, kakor tudi drugi problemov, ki so povezani s financiranjem občin, ne.« S tem so se strinjali tudi ostali prisotni na sestanku. »Danes smo se dotaknili številnih drugih področij in ugotovili, da obstaja velik razkorak med dejanskimi stroški občin in zagotovljenimi sredstvi države, ki financira obvezne naloge občin«, je dodal minister.

»Čudežne formule ne bomo spreminjali čez noč, lotili se je bomo skupaj z občinami, v mirnem dialogu«, je bilo glavno sporočilo ministra pri čemer je pojasnil, da je bil končni dogovor, da se s spremembo Zakon o financiranju občin (ZFO) nadaljuje, saj druge predvidene rešitve uživajo podporo združenj občin. Glede formule pa si bodo prisotni vzeli čas za iskanje skupne rešitve, ki mora uskladiti prihodke in stroške občin, pri čemer je minister opozoril tudi na spoštovanje fiskalnega pravila.

Predsednik ZMOS, mag. Gregor Macedoni, je podprl prizadevanja ministrstva na področju nižanja stroškov občin. Prav tako je pohvalil dialog, ki smo ga združenja občin v preteklosti pogrešala. V tem dialogu je opozoril na dejstvo, da so posledice dviga plač v javnem sektorju bolj izrazite v večjih občinah kot v manjših. Predlagana sprememba formule za izračun primerne porabe v okviru ZFO je bil korak v pravo smer, ki bi zbližal razkorak med financiranjem in dejanskimi stroški povečanja plač v javnem sektorju.  Hkrati je izrazil strinjanje, da je sprememba formule v danem trenutku, ko so vse občine podfinancirane, težko doseči.

Predsednik Macedoni je podprl dogovor, da se nadaljuje delo v smeri iskanja formule, ki bo v največji možni meri upoštevala raznolikost občin in dejanske stroške. Finančne posledice zaradi dviga plač ostajajo pri občinskih proračunih, prav tako pa so vidne pri zviševanju cen nekaterih storitev za občane. V primeru mestnih občin gre za milijonske vrednosti, zato je potrebno to problematiko nujno rešiti.

Povezava do posnetka izjave za medije je dostopna tukaj.