Gajšek novi državni sekretar MNVP

Vlada je dne 28. 12. 2023 na 169. dopisni seji imenovala mag. Mirana Gajška na mesto novega državnega sekretarja v Ministrstvu za naravne vire in prostor. 

Mag. Miran Gajšek, ki je vrsto let vodil odbor ZMOS za urejanje prostora in varstvo okolja, je novo funkcijo nastopil z 29. 12. 2023.

Mag. Gajšek je na svoji poklicni poti deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem. Med drugim je bil mladi raziskovalec na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, kasneje pa zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu RS za prostorsko planiranje, na Oddelku za regionalno prostorsko planiranje. Ob prelomu tisočletja je nastopil službo direktorja Zavoda za planiranje in izgradnjo Mestne občine Celje. Nato je kar 18 let opravljal funkcijo načelnika Oddelka za urejanje okolja na Mestni občini Ljubljana. S 1. 6. 2023 je prevzel naloge vodje Oddelka za okolje, prostor in komunalo na Mestni občini Celje.

Župan Mestne občine Celje je ob imenovanju novega državnega sekretarja zapisal: “Mirana Gajška cenim kot izjemnega strokovnjaka in izkušenega vodjo. Hvaležen sem mu za njegov velik doprinos k delovanju Mestne občine Celje v preteklih mesecih. Skupaj smo postavljali temelje za delo v tem mandatu in verjamem, da bomo v prihodnje še veliko sodelovali. Miranu iskreno čestitam za zaupanje, ki mu ga je izkazala Vlada RS in ga podpiram pri njegovi odločitvi, da prevzame to odgovorno funkcijo.”

Miran Gajšek je ob imenovanju dejal: “Na MOC nam je v dobri polovici leta uspelo dokončati in razgrniti Občinski prostorski načrt ter številne projekte, ki sodijo pod okrilje Načrta za okrevanje in odpornost pripeljati do točke pridobivanja gradbenih dovoljenj. Na ravni MNVP je ključno delo umeščanje v prostor in gradnja protipoplavnih ureditev, tudi državne infrastrukture, železnice in cest, na primer tretje razvojne osi na celotnem poteku.“

Mag. Gajšku želimo uspešno delo!