Izjava za javnost glede predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja

26. 6. 2023 je v Ljubljani potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavniki ZMOS, SOS in Zbornice komunalnega gospodarstva predstavili svoj pogled na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (ZGJSVO), ki ga je Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) v mesecu maju posredovalo v ponovno javno obravnavo. Skupno stališče predstavnikov občin in komunalnega gospodarstva je, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj ne temelji na analizi stanja na področju izvajanja GJS in ruši sicer dobro delujoč sistem njihovega izvajanja. 

Predlog ZGJSVO je bil prvič poslan v javno obravnavo marca 2022, a nova verzija predloga je praktično nespremenjena, številne strokovno utemeljene pripombe združenj občin in zbornice pa niso bile upoštevane. Predlog predvideva združitev in ustanovitev novih komunalnih podjetij ter spreminjanje že obstoječih oz. sklepanje novih koncesijskih pogodb, ukinjajo se režijski obrati, kar je problematično predvsem za manjše občine.

ZMOS vztrajno opozarja na ustavnopravno problematičnost predloga ZGJSVO. Pripravljavec predpisa je oskrbo prebivalstva s pitno vodo opredelil kot preneseno nalogo države na občine, medtem ko 70.a člen Ustave izrecno določa, da gre za izvirno pristojnost lokalne samouprave. Kot je na novinarski konferenci izjavil sekretar ZMOS dr. Miloš Senčur se je “Na ta način zakonodajalec očitno odločil za čisto podržavljenje doslej povsem lokalne javne službe in s tem posledično krši tudi 70a. člen ustave ter deluje v nasprotju z odločitvijo ustavnega sodišča, ki je v zadnjih dveh oz. treh letih že najmanj trikrat jasno povedalo, da gre v tem primeru za izvirno nalogo občine.

Celotno izjavo za javnost lahko preberete tukaj. Prispevek RTV SLO na to temo pa si lahko ogledate tukaj.