Izobraževalni program za mestne menedžerje

V okviru spodbujanja modelov managementa mestnih središč je javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj s fakulteto DOBA pripravila izobraževalni program za mestne menedžerje s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja podjetništva in kakovostnega bivanja prebivalcev in obiskovalcev mestnih središč. Aktivnost je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Program je namenjen vsem mestnim menedžerjem, vsem osebam na občinah, ki so odgovorne za upravljanje mestnih središč, ter osebam iz institucij, ki z občino sodelujejo pri upravljanju mestnih središč.

Intenzivni program bo potekal 4 tedne v okviru 4 modulov – vsak vsebinski modul je sestavljen iz enodnevnega srečanja ter enotedenske priprave na  srečanje v virtualnem prostoru. Enodnevno srečanje bodo sestavljali delavnica s študijami primerov na začetku, gostujoče predavanje prikaza dobrih praks iz vsebin modula, kosilo ter ogled primerov dobrih praks v središču mesta; mesto, ki bo gostilo srečanje, bo pripravilo tudi ogled/predstavitev dobrih praks. Enotedenska priprava na srečanje bo potekala v virtualnem prostoru in vključevala začetno virtualno predavanje, nato pa prebiranje gradiv o tistem področju ter ogled raznih posnetkov s pomočjo postavljenih izzivov. Udeleženci bodo skozi celotno izobraževanje pripravili aplikativno nalogo za razvoj mestnega središča svoje občine, na delavnicah pa bodo udeleženci delali timske naloge v obliki študij primerov, s predstavitvami rešitev in diskusijami.

Polna cena programa za udeleženca je 1.500 EUR, od tega je kotizacija za udeleženca 400 EUR, medtem ko preostanek cene sofinancira MGRT.

Program predvideva največ 20 udeležencev, rok za prijave poteče 10. aprila.

Več informacij o programu in prijavi preverite na spletni strani programa.