Management mestnih središč (MMS) – prvo srečanje novega odbora ZMOS za MMS

Minuli teden se je v Ljubljani prvič sestal Odbor za management mestnih središč Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), v katerem sodelujejo vse mestne občine, pet drugih občin, predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter javne agencije SPIRIT Slovenija kot tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije – Podjetniško-trgovske zbornice (GZS-PTZ) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

V okviru odbora, ki ga je ustanovila skupščina županov ZMOS lani, se nadaljuje delo prej neformalne mreže občin, aktivnih na področju managementa mestnih središč. Prvi koraki mestnih občin v sodelovanju z GZS-PTZ na tem področju segajo v leto 2011, ko so se številna mestna središča zaradi gospodarske krize in spremenjenih navad potrošnikov soočala s problematiko zapiranja poslovnih prostorov in upada obiskovalcev. Slovenska mesta so v vmesnem času opravila ogromno dela, ki je pripomoglo k temu, da mestna središča, sicer z različno stopnjo hitrosti, postajajo vedno bolj živa in živahna. Med drugim so bili izvedeni številni ukrepi prenov mestnih središč, izvajajo se projekti v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, občine nudijo spodbude za razvoj podjetništva v mestnih središčih, krepi se sodelovanje med občinskimi upravami in podjetniki.

Širši pomen razvoja mestnih središč je prepoznala tudi država, ki preko MGRT in javne agencije SPIRIT Slovenija spodbuja uvajanje modelov managementa mestnih središč. Na seji odbora so tako predstavili nov program izobraževanja za mestne managerje, ki se bo izvajal v mesecu maju in juniju, in nastajanje priročnika s pregledom ukrepov za spodbujanje podjetništva v mestnih središčih.

Delovanje Odbora za management mestnih središč ZMOS bo usmerjeno v izmenjavo izkušenj in dobrih praks, k spodbujanju razvoja modelov managementa mestnih središč v slovenskih mestih, h krepitvi prepoznavnosti tega področja in nadaljnji krepitvi sodelovanja med vsemi deležniki. Članice in člani odbora bodo pripravili tudi priporočila za župane in državne institucije vezana na ukrepe, ki bodo tudi v prihodnje prispevali k uspešnim mestnim središčem.