Volitve v Evropski parlament – MJU pripravil Vodnik za organizatorje volilnih kampanj

26. maja 2019 bodo potekale volitve v Evropski parlament. Ministrstvo za javno upravo je v okviru aktivnosti ozaveščanja deležnikov za učinkovito izvajanje volilne zakonodaje pripravilo “Vodnik za organizatorje volilnih kampanj”.

Vodnik poleg podrobne časovnice predvolilnih opravil za prihajajoče volitve v Evropski parlament vsebuje, med drugim, podrobnejšo obrazložitev obveznosti organizatorjev volilnih kampanj oziroma drugih udeleženih, načelo enakopravne obravnave kandidatov, pravila političnega oglaševanja (vključujoč spletno okolje) in financiranja volilne kampanje ter predstavitev dela nadzornih organov. Posebno poglavje o pravilih in pasteh pri obdelavi osebnih podatkov v volilnih kampanjah, je pripravil Informacijski pooblaščenec.

V zvezi z delom občin je pomembna zahteva po enaki obravnavi vseh organizatorjev, na primer pri plakatiranju ali objavah v medijih ipd.

Vodnik je objavljen na tej povezavi.