Izveden seminar na temo vloge nadzornega odbora občine

V sredo, 20. 3. 2019, je v Pretorski palači v Kopru potekala ena izmed treh izvedb seminarja za člane nadzornih odborov občin, ki jih v soorganizaciji izvajajo združenja občin in Ministrstvo za javno upravo (MJU). Na dogodku je sodelovalo približno petdeset udeležencev, ki so podrobneje spoznali pravne okvire delovanja nadzornega odbora (NO) občine.

Po uvodnem pozdravu dr. Miloša Senčurja, vodje strokovne službe ZMOS, je mag. Roman Lavtar iz službe za lokalno samoupravo pri MJU predstavil temeljne predpise za delovanje NO, vlogo poslovnika NO in načrt dela, poseben poudarek pa je bil dan na pristojnosti NO. Ob živahni razpravi, v kateri so udeleženci prejeli odgovore na številna vprašanja, so bili nedvomno dobrodošli tudi praktični nasveti za izvedbo nadzorov in seznam nekaterih najpogostejših napak pri delu NO.

Gradivo s seminarja je dostopno na tej povezavi.