Jutri se prične javna obravnava novega Zakona o gostinstvu

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport napoveduje javno obravnavo predloga novega Zakona o gostinstvu s 14. 5. 2024. Predlog zakona za mestne in druge občine prinaša pomembne spremembe in nove pristojnosti za bolj aktivno upravljanje turizma.

Zakon ureja kratkotrajno oddajanje stanovanj v najem, definira nove vrste nastanitvenih obratov, ureja kategorizacijo višjih kakovostnih kategorij, uvaja spremembe obratovalnega časa, ureja tudi gostinstvo v premičnih gostinskih ter drugih prostorih ter vsebuje ukrepe, namenjene promociji Slovenije kot trajnostne destinacije.

Kratkotrajni najemi stanovanj s strani turistov bodo po zakonu omejeni na 30 dni, pri tem pa bodo občine lahko s splošnim aktom dovolile tudi daljše obdobje dovoljenega trajanja oddajanja stanovanj. Omejitve ne veljajo za stanovanja oziroma prostore z namembnostjo poslovnih prostorov. Predlog zakona bo tako uvedel novo vrsto gostinskega nastanitvenega obrata – apartma. V večstanovanjskih stavbah je predvideno znižanje deleža soglasij etažnih lastnikov za kratkotrajno oddajanje in sicer s 100 na 75 %, ob obveznem soglasju občine.

Na področju obratovalnega časa se odpravlja prijava rednega obratovalnega časa občini. Gostinski obrati bodo lahko tako obratovali v skladu z lastnim urnikom oziroma svojimi poslovnimi interesi, in sicer med 6. in 2. uro, na stanovanjskih območjih pa med 6. in 22. uro. Občina bo lahko s splošnim aktom določila območje, kjer bo veljal podaljšani redni obratovalni čas, največ do 2. ure. Še vedno pa se ohranja možnost izdaje soglasja občine za podaljšano obratovanje.

Zaradi nejasnosti obstoječe ureditve opravljanja gostinstva zunaj gostinskega obrata, v premičnih objektih, kot so na primer stojnica, prikolica, prireditveni šotor, tovornjak s hrano in podobno ter nelojalne konkurence prehrambnim gostinskim obratom zakon jasno določa, da se prehrambna dejavnost zaradi izboljšanja gostinske ponudbe lahko opravlja v premičnih objektih izven javnih prireditev, če občina sprejme akt, s katerim opredeli dovoljena območja ter dovoljeno obdobje in dneve znotraj tega obdobja. Pravila obratovalnega časa prehrambnih gostinskih objektih veljajo tudi za obratovanje v premičnih objektih, izvajanje nadzora nad opravljanjem dejavnosti bo v pristojnosti občinskih inšpekcij.

Glede nejasnosti obstoječe ureditve opravljanja sobodajalstva v »drugih prostorih« – gre med drugim za primere »turizma v zidanicah« – ki se izvaja na območju, kjer po navadi pridobitev ustreznega uporabnega dovoljenja za stanovanjsko rabo ali nastanitveno dejavnost ni mogoča, zakon predvideva, da lahko občine s splošnim aktom določijo prostore za drug namen, ki jih prepoznajo kot pomembne za obogatitev turistične ponudbe občine oziroma destinacije s stališča trajnosti, avtentičnosti in inovativnosti ter za celovit razvoj občine. S splošnim aktom lahko določijo območja, časovno obdobje in druge pogoje za izdajo soglasja za opravljanje nastanitvene dejavnosti v prostorih za drug namen. Soglasje pa lahko izdajo za največ tri leta.

Javna obravnava bo po napovedi ministrstva trajala do 17. 6. 2024.