Koronavirus – usmeritve Civilne zaščite glede ukrepov ob razglasitvi pandemije COVID-19

Civilna zaščita je danes, 13. 3. 2020, županom občin posredovala usmeritve glede ukrepov ob razglasitvi pandemije COVID-19. Vsebino objavljamo v nadaljevanju:

Zadeva: Usmeritve glede ukrepov ob razglasitvi pandemije COVID-19

Obveščamo vas, da je bil zaradi razglašene pandemije COVID-19 in širjenja koronavirusa po Sloveniji, ki ogroža zdravje in življenja ljudi ter drugih posledic, ki so ogrozili prebivalce, in realne možnosti, da v zelo kratkem času zajame še večje število ljudi, dne 13. 3. 2020 ob 8. uri
aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Da bo tudi v razmerah epidemije v vaši občini poskrbljeno za ustrezno varstvo pred nesrečami, posebno pozornost namenite ustreznim organizacijskim in drugim ukrepom za zagotovitev neprekinjenega izvajanja občinske javne gasilske službe in po potrebi drugih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Stalno spremljajte razpoložljivost osebja za izvajanje javne gasilske službe in po potrebi razporejajte osebje in opremo, da bo zagotovljena vsaj minimalna intervencijska pripravljenost. Za otroke operativnih oziroma poklicnih gasilcev je, glede na
njihove domače potrebe, treba zagotoviti varstvo v vrtcih oziroma šolah. Enako je treba zagotavljati tudi za druge javne storitve iz občinske pristojnosti, kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti ipd.

Zaradi ukrepa zaprtja šol, vrtcev in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov prosimo, da vzpostavite stike s šolami v vaši občini, z namenom preverjanja potreb in morebitne dodatne pomoči, ki bi jo šole potrebovale pri urejanju varstva. Sledite usmeritvam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in strokovnim priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vse občine, posebej tiste, ki že imate potrjene obolele s koronavirusom na svojem območju, objavite telefonsko številko, preko katere boste občanom zagotovili informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi in drugih nujnih zadevah. Predlagamo tudi, da informacije objavite na spletni strani občine oz. na drug, krajevno običajen način.

Za ljudi, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja in se sami ne morejo sami oskrbovati prek pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih, je treba organizirati preskrbo z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili.

Predlagamo, da to organizirate v sodelovanju z izvajalci pomoči na domu in humanitarnimi organizacijami. Način organizacije naj bo tak, da prihaja do čim manj stika med izvajalci pomoči in obolelimi. Predlagamo, da v dogovoru z izvajalci objavite telefonsko številko, na katero bodo ljudje lahko zaprosili za tovrstno pomoč.

Če za izvajanje ukrepov za obvladovanja situacije potrebujete dodatno pomoč s področja zaščite, reševanja in pomoči (razen osebnih zaščitnih sredstev, ki trenutno niso na zalogi), se z zahtevo za pomoč obrnite na regijskega poveljnika Civilne zaščite.

Župane še prosim, da v lokalnem okolju delujete trezno in pomirjujoče ter poudarjate pomen doslednega upoštevanja sprejetih ukrepov ter priporočil NIJZ in pristojnih ministrstev, da bomo skupaj hitreje omejili širjenje virusa.

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje. Skupaj bomo zmogli.

Srečko Šestan
POVELJNIK CZ RS

 

Priloga:
– Navodilo NIJZ za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov, v katerih se je zadrževal bolnik s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2.