Koronavirus – okrožnice MIZŠ za vrtce in varuhe otrok na domu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes, 13. 3. 2020, vsem javnim in zasebnim vrtcem ter varuhom otrok na domu posredovalo okrožnico v zvezi z epidemijo koronavirusa.

Vrtci, tako javni kot zasebni, ter varuhi otrok na domu bodo prenehali z dejavnostjo do 30. marca 2020. Izjemoma se organizira nujno varstvo otroka na nivoju posamezne občine, in sicer se slednje dogovori med županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem vrtca.

Starši so za čas, ko bo vrtec zaprt, oproščeni plačila za vrtec. Kritje stroškov za plače zaposlenih v javnih vrtcih s strani občin bo določeno naknadno, zasebni vrtci in zasebni varuhi otrok na domu bodo stroške za nadomestilo plač prejeli iz državnega proračuna v skladu z interventnim zakonom.

Okrožnica je dostopna tukaj.

Na spletni strani gov.si je MIZŠ objavil tudi okrožnice, ki so bile poslane osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, glasbenim šolam, zavodom za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjim šolam, dijaškim domovom, višjim strokovnim šolam in organizacijam za izobraževanje odraslih. V okrožnicah so zapisane usmeritve o organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodi, dostopne so tukaj.