CTN – Velenje prejelo odločitev o podpori za izgradnjo kolesarske infrastrukture

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Mestne občine Velenje »Mestno kolesarsko omrežje – center«. Vrednost projekta znaša približno 600.000 evrov, od tega bosta Kohezijski sklad in Republika Slovenija prispevala dobrih 395.000 evrov.

Mestna občina Velenje bo v okviru projekta uredila 879 metrov kolesarske infrastrukture na Prešernovi cesti, Kidričevi cesti in Kopališki cesti. Uredili bodo tudi 17 pokritih in odkritih parkirišč za kolesa. S projektom MOV uresničuje cilj varnega in povezanega mestnega kolesarskega omrežja ter spodbuja uporabo koles za kratke mestne razdalje.