Koronavirus – obvestilo in poziv Zdravstvenega inšpektorata za občine

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) je posredoval dopis, v katerem je opozoril na Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih, s katero so od 10. marca 2020 prepovedana zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2.

Zaradi nevarnosti širjenja omenjene nalezljive bolezni so v dopisu podali poziv oziroma prošnjo, da občine pozovejo morebitne njim znane organizatorje dogodkov, kjer bi se v javnih prostorih zaprtega tipa zadrževalo več kot 100 ljudi, naj prireditve ne izvedejo. Pristojnost ukrepanja v primeru kršitve prej omenjene odredbe ima ZIRS.

Dopis je dostopen tukaj.