V Celju položili temeljni kamen za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10

3. marca 2020 so podžupanja Mestne občine Celje, Breda Arnšek, direktor družbe Nepremičnine Celje, d. o. o, Primož Brvar, direktor podjetja Nivo Eko, d. o. o, Klemen Senič in direktor podjetja Remont, d. d., Matjaž Pavčič položili temeljni kamen za izgradnjo stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN 10, v kateri bo šest blokov s 142 najemnimi stanovanji in garažna hiša s 150 parkirnimi mesti. Naložba je sofinancirana iz evropskih in državnih sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Gre za največjo občinsko naložbo na področju stanovanjske politike v zadnjih dvajsetih letih in največji občinski evropski projekt v finančni perspektivi 2014 – 2020, saj je ocenjen na skoraj 16.5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj in država sofinancirata 5,7 milijona evrov, ostali denar pa bosta prispevali družba Nepremičnine Celje in Mestna občina Celje. Prvi najemniki se bodo lahko vselili čez leto dni, sicer pa bo v novi soseski dobilo svoj dom okoli 400 Celjanov.

»Mestna občina Celje je v zadnjih mesecih že uredila vso potrebno komunalno infrastrukturo. Zemeljska dela so se začela v avgustu na območju zadrževalnika meteornih vod, danes pa je vse pripravljeno na gradnjo šestih blokov in garažne hiše. Z gradnjo, ki bo sledila smernicam energetsko učinkovite gradnje, bomo uredili 2,3 ha nerevitaliziranih površin. S tem tudi izpolnjujemo temeljne pogoje za pridobitev sofinanciranja iz evropskega sklada«, je povedala podžupanja Breda Arnšek.

Kot je danes poudaril direktor Nepremičnin Celje Primož Brvar, se potrebe po javnih najemnih stanovanjih povečujejo v vseh večjih slovenskih mestnih občinah. »V Celju je bilo na zadnjem javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj uspešnih 490 upravičencev. Če štejemo še njihove družinske člane, je to okoli tisoč Celjanov. Med njimi je največ mladih ter mlajša srednja generacija z družinami, ki predstavlja motor razvoja družbe. To iz vidika razvoja mesta potrjuje, da je ta investicija nujna in potrebna«, je dejal Primož Brvar in ob tem še dodal, da »čeprav bomo vlivali beton, ne gre za investicijo v zidove, ampak gre za investicijo v ljudi, saj verjamem, da zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja omogoča osnovne pogoje za zdrav razvoj posameznika in skupnosti.«

Pri oddaji stanovanj bo družba Nepremičnine Celje posebno pozornost namenila mladim in mladim družinam, starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa bo del stanovanj prilagojen gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha. Sicer pa smo pri projektiranju sledili sodobnim bivalnim standardom, ki zagotavljajo trajnostno in kvalitetno bivalno okolje.